;
Barricor liggende

Puls Medical Devices AS

Vi er et selskap etablert fra Puls AS med virkning fra 1.september 2017. Selskapet markedsfører og selger produkter fra leverandøren
BD (Becton Dickinson). En oversikt over våre ansatte finner du øverst til høyre, "kontakt oss".

Praktisk informasjon om endringen ligger her

  Velkommen til Puls Medical Devices AS

  Puls Medical Devices er en betydelig aktør i det norske helsemarkedet. Selskapet leverer kapitalvarer og forbruksmateriell til apotek, institusjoner, sykehus og andre helsetjenester. Vi er også leverandør til industri, forskning og offentlig forvaltning. Sortimentet er bredt og spenner fra avansert medisinsk utstyr, via spesialisert forbruksmateriell knyttet til prosedyrer og analyseutrustninger, til generelt medisinsk forbruksmateriell.

  SP_XS_3-5-10mLGROUP_web2.jpg

  Våre prefylte sprøyter

  Finnes i to varianter, Posiflush SP og XS. Begge varianter leveres i 3, 5 og 10 ml.
  Art 329605

  BD AutoShield™ Duo

  Den første sikkerhetspennekanylen med dobbel automatisk beskyttelsesmekanisme.
  Max Instrument Monitor Dsc 9777Clipped Press

  BD MAX

  Et fullautomatisert PCR-instrument for både IVD-godkjente og egenutviklede applikasjoner.